PUBLIKATIONER

SPRÅK & KOMMUNIKATION

 

Tänk att du står inför en fullsatt aula. Mer än 1500 människor väntar förväntansfullt på vad du ska säga. Eller att du sitter i en TV-studio på väg att delta i en direktsändning. Runt en miljon tittare. Det gäller att väga orden noggrant till slagkraftiga argument eller tänkvärda tankar.

Eller tänk dig att du sitter med ditt team och planerar för en färdig publikation. Inlyssnandet av varandra och blicken för både kreativitet och kvalitet, från planering till genomförande. Vad ska med, vad får vänta? Konsten att korra, både genom att förfina skribentens unika uttryck, sporra medarbetaren till sin fulla potential, och att våga utmana utanför en comfort zone och leda andra tryggt in i tidigare okända landskap.

 

Under livet har jag haft förmånen att befinna mig i väldigt många olika kommunikativa situationer och uppdrag. Jag har skrivit sen jag var barn. Tidigt upptäckte jag poesins rika och gränsöverskridande värld. Numera blir det mest hermeneutik (tolkningsmetodik) och teologi.

Teologi

 

Teologi för är livet språk. Mötet mellan kristologi och antologi (det allmänmänskliga) är särskilt spännande. Ju närmare den mänskliga erfarenheten, ju närmare gudserfarenheten.

 

Jag innehar en examen från Lunds universitet i huvudämnet grekisk exegetik (bibeltolkning), samtidigt som mycket av mina teologiska tankegångar har befunnit sig i gränslandet mellan kristen filosofi (systematik), och då särskilt existentiell teologi, och klassisk bibeltolkning. Under min mastersutbildning specialiserade jag mig på psykologiska tolkningsmetoder, ett ännu ganska okänt studium i skandinavisk religionsvetenskap.

 

Publikationer i urval:

 

  • The Biography of Human Exaltation - Christ as an intersymbolic story of humanness and the constitution of humanity: The Christological Future of Existential Pragmatics and Method”

 

  • Three I - The psychological structure of Ioannis, Iuda and Ieshua and their parallell adaption on human self-understanding

 

  • Saving Noah - En queer läsning av Noa och floden

 

  • Peter's trauma - A psychological reading of Luke 22.55-62

 

  • The Myth of Modernity - Analysing the fear of religion in a post-modern context

 

  • Störst av allt - Intervjuad i en dokumentär om bibeltolkning och HBT av filmaren Martin Rosengren

Poesi

 

Språkets själ är poesin. Det är mer än bara lek och rim, det är ett sätt att med hjälp av orden befria genrer och upptäcka nya.

 

Som lyriker använder jag oftast en fri form med sin experimentella rytm och ett symboliskt, ibland surrealistiskt, bildspråk, gärna med den inre verklighetens och det undermedvetnas symbolik. Det finns en förmåga att formulera det som i grunden är oformulerbart i poesin som jag anammar i mitt författarskap, både på svenska och engelska. Sedan 2008 är jag publicerad i flertalet antologier.

 

Lyrik i urval:

 

  • The Prophecy of a New Generation 2014-2017

 

  • Poesi 10.0 [Stockholm: Tolvnitton förlag] 2013

 

  • 13.0.0.0.0 - Världens sista diktsamling [Stockholm: Tolvnitton förlag] 2012

 

  • Lyrik av 33 poeter - Diktantologi [Visby: Nomen] 2008

Copyright © All Rights Reserved 2010-2017

LUKA VESTERGAARD

 

Creatively communicative & intellectually-existentially oriented philosophic intuitive strategist.

Contact Details

You are welcome to contact me at any time in any matter. Send me an email and I promise to return to you as soon as possible.

info@lukavestergaard.com